ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ นางพรรษชล​ บุญคง​ ประธานคณะกรรมการ​สถานศึกษาฯ​ ที่สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 100 แพค​ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ นางพรรษชล​ บุญคง​ ประธานคณะกรรมการ​สถานศึกษาฯ​ ที่สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 100 แพค​ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ