ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ นางพรเพ็ญ อยู่สุข ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ จำนวน 2 แกลลอน เพื่อนำมาใช้ทำความสะอาดในอาคารเรียนต่อไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ นางพรเพ็ญ อยู่สุข ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ จำนวน 2 แกลลอน เพื่อนำมาใช้ทำความสะอาดในอาคารเรียนต่อไป