ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ค่าอินเตอร์เน็ตฟรีสำหรับการเรียน การลดภาระงานครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต www.obectv.tv โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ค่าอินเตอร์เน็ตฟรีสำหรับการเรียน การลดภาระงานครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต www.obectv.tv โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ