คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ กำนันสุวัฒน์ ทวีศักดิ์ศรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น กำนันผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ กำนันสุวัฒน์ ทวีศักดิ์ศรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น กำนันผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔