นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน สิงหาคม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฎิบัติ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ V-CUBE Conference โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

 

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน สิงหาคม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฎิบัติ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ V-CUBE Conference โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว