ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 9 ผ่านช่องทาง FB Live โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 9 ผ่านช่องทาง FB Live โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ