ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ EXO CHEN และแฟนคลับ EXO-L Thailand ที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก จำนวน 9 ห่อ ให้แก่นักเรียนของศูนย์ฯนนทบุรี รับมอบโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ EXO CHEN และแฟนคลับ EXO-L Thailand ที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก จำนวน 9 ห่อ ให้แก่นักเรียนของศูนย์ฯนนทบุรี รับมอบโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี