นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ครูฐิติพร กระจ่างจันทร์ ตำแหน่ง ครู คศ.๑ และคณะข้าราชการครู เข้าอบรม เรื่อง วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นางภัทธิยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ และนายสุพล บุญธรรม ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากร ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ครูฐิติพร กระจ่างจันทร์ ตำแหน่ง ครู คศ.๑ และคณะข้าราชการครู เข้าอบรม เรื่อง วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นางภัทธิยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ และนายสุพล บุญธรรม ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากร ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี