ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณบริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบกระเป๋าสะพายหลัง เพื่อสนันสนุนในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณบริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบกระเป๋าสะพายหลัง เพื่อสนันสนุนในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ