ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ที่ได้มอบกล่องดินสอ เครื่องเขียน จำนวน 20 ชุดและน้ำยาทำความสะอาด จำนวน 12 แกลลอน เพื่อสนับสนุน ในการใช้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ที่ได้มอบกล่องดินสอ เครื่องเขียน จำนวน 20 ชุดและน้ำยาทำความสะอาด จำนวน 12 แกลลอน เพื่อสนับสนุน ในการใช้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565