ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ปกครอง ของด.ญ.ปวิศรา มุนี(น้องน้ำเพชร) ที่ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 รับมอบโดย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ปกครอง ของด.ญ.ปวิศรา มุนี(น้องน้ำเพชร) ที่ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 รับมอบโดย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี