นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองฯและคณะครู เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนวัตกรรมสถานศึกษา1ช่วย3 ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างปีพ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 1/ 2564 โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กทม.

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองฯและคณะครู เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนวัตกรรมสถานศึกษา1ช่วย3 ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างปีพ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 1/ 2564 โดยมีนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กทม.