นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล ติดต่อประสานงานฯ พาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อายุระหว่าง 12-18 ปี เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 (pfizer) ที่โรงพยาบาลบางบัวทอง

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล ติดต่อประสานงานฯ พาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อายุระหว่าง 12-18 ปี เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 (pfizer) ที่โรงพยาบาลบางบัวทอง