ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบชุดเครื่องเขียน จำนวน 1 ลัง เพื่อสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบชุดเครื่องเขียน จำนวน 1 ลัง เพื่อสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565