ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ EXO CHEN และแฟนคลับ EXO-L Thailand ที่มอบตุ๊กตา กระเป๋า ของเล่นและกระปุกออมสิน เพื่อสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ EXO CHEN และแฟนคลับ EXO-L Thailand ที่มอบตุ๊กตา กระเป๋า ของเล่นและกระปุกออมสิน เพื่อสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565