ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) สาขาพระยาสุเรนทร์ ที่ได้มอบขนมปัง จำนวน 150 ชิ้น เพื่อสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) สาขาพระยาสุเรนทร์ ที่ได้มอบขนมปัง จำนวน 150 ชิ้น เพื่อสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565