ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ มูลนิธิกระจกเงา ที่ได้มอบของขวัญเพื่อสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ มูลนิธิกระจกเงา ที่ได้มอบของขวัญเพื่อสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565