ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯและคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางสุภาวดี บุญช่วย รองผู้อำนวยการฯ ที่เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียนและโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พร้อมทั้งส่งตัวบุคลากร ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯและคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางสุภาวดี บุญช่วย รองผู้อำนวยการฯ ที่เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียนและโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พร้อมทั้งส่งตัวบุคลากร ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯและคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางสุภาวดี บุญช่วย รองผู้อำนวยการฯ ที่เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียนและโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พร้อมทั้งส่งตัวบุคลากร ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี