ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบน้ำผลไม้จำนวน 20 ลัง เพื่อสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบน้ำผลไม้จำนวน 20 ลัง เพื่อสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565