นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯและคณะครู เข้าร่วมรับชมการเสวนา“โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” เพื่อรับทราบนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา การปรับการจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เพื่อการเตรียมความพร้อมที่จะเปิด ON SITE ทางออนไลน์ผ่าน OBEC Channel โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ในการเสวนาดังกล่าว

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯและคณะครู เข้าร่วมรับชมการเสวนา“โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” เพื่อรับทราบนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา การปรับการจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เพื่อการเตรียมความพร้อมที่จะเปิด ON SITE ทางออนไลน์ผ่าน OBEC Channel โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ในการเสวนาดังกล่าว