ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ที่บริจาคขนมจำนวน 250 ชิ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ที่บริจาคขนมจำนวน 250 ชิ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน