ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คุณมาฆมาส หรูเจริญและครอบครัว ที่บริจาคเงิน จำนวน 1,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คุณมาฆมาส หรูเจริญและครอบครัว ที่บริจาคเงิน จำนวน 1,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี