ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ครอบครัว คงกิตติกุล ที่มอบเครื่องออกกำลังกาย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ครอบครัว คงกิตติกุล ที่มอบเครื่องออกกำลังกาย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี