ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ และนางสาวกัญจนา สะอาดเอี่ยม เข้าร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมการถวายเครื่องราชสักการะ การกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ และนางสาวกัญจนา สะอาดเอี่ยม เข้าร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมการถวายเครื่องราชสักการะ การกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี