ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ไม้งามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ที่บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค รับมอบโดยนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ไม้งามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ที่บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค รับมอบโดยนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี