ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ที่บริจาคพัดลม รับมอบโดยนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ที่บริจาคพัดลม รับมอบโดยนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี