ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณวันวิสา นาคมี ที่มอบมังคุดให้ จำนวน 2 ลัง ให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณวันวิสา นาคมี ที่มอบมังคุดให้ จำนวน 2 ลัง ให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี