ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวรัชนีกร สอนปัน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ณ อาคารศิริธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวรัชนีกร สอนปัน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ณ อาคารศิริธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม