ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<