ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คุณชาติชาย อรรคสูรย์ ที่บริจาคกระดาษ จำนวน 10 รีม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คุณชาติชาย อรรคสูรย์ ที่บริจาคกระดาษ จำนวน 10 รีม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี