ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และภรรยา ที่มอบเงิน จำนวน 1,900 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และภรรยา ที่มอบเงิน จำนวน 1,900 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี