ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คุณพ่อเกรียงไกร สิริวัฒน์วิทูร ผู้ปกครอง ด.ช..คณณัฏฐ์ สิริวัฒน์วิทูร (น้องปาร์ตี้) ที่มอบเงิน จำนวน 13,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ขอขอบคุณ คุณพ่อเกรียงไกร สิริวัฒน์วิทูร ผู้ปกครอง ด.ช..คณณัฏฐ์ สิริวัฒน์วิทูร (น้องปาร์ตี้) ที่มอบเงิน จำนวน 13,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี