ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คุณธัญย์จิรา วิถาระพันธ์ ผู้ปกครองของน้องยิปโซยิปซี ที่่มอบมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 20 ทะลาย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ขอขอบคุณ คุณธัญย์จิรา วิถาระพันธ์ ผู้ปกครองของน้องยิปโซยิปซี ที่่มอบมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 20 ทะลาย