มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เปิดรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2565 โดยนักเรียนพิการที่สนใจขอรับทุนฯสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เปิดรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2565 โดยนักเรียนพิการที่สนใจขอรับทุนฯสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code