ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมขอตั้งงบประมาณปี 2567 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมขอตั้งงบประมาณปี 2567

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี