​ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวสมพิศ วงศ์ขัน เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ หอประชุม 100/27 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพฯ

​ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวสมพิศ วงศ์ขัน เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ หอประชุม 100/27 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพฯ