ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ และคณะครูพร้อมด้วย ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน อาจารย์คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ร่วมนิเทศนายเจตน์ เต็มอนุภาพกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฎิบัติงาน ในโอกาสที่เสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ และคณะครูพร้อมด้วย ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน อาจารย์คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ร่วมนิเทศนายเจตน์ เต็มอนุภาพกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฎิบัติงาน ในโอกาสที่เสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ