ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ครอบครัวน้องซีโน่ ที่มามอบแทรมโพลีน จำนวน 1 ตัวและตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 109 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของน้องซีโน่ ขออวยพรให้น้องซีโน่และครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงและเป็นเด็กดีของพ่อแม่ตลอดไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ขอขอบคุณ ครอบครัวน้องซีโน่ ที่มามอบแทรมโพลีน จำนวน 1 ตัวและตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 109 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของน้องซีโน่ ขออวยพรให้น้องซีโน่และครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงและเป็นเด็กดีของพ่อแม่ตลอดไป