ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ รักและห่วงใย ร้อยดวงใจให้แม่ ประจําปีการศึกษา 2565 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น. 🌷กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรัก วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ✨ขอเชิญร่วมกิจกรรมและรับชมการแสดง – ประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก – การแสดงนักเรียน ชุด สดุดีพระแม่ไทย – มอบรางวัลแม่ดีเด่น – มอบรางวัลการประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรัก – รับชมวีดีทัศน์แม่ลูกผูกพัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ รักและห่วงใย ร้อยดวงใจให้แม่ ประจําปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น.
🌷กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรัก
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.
✨ขอเชิญร่วมกิจกรรมและรับชมการแสดง
– ประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก
– การแสดงนักเรียน ชุด สดุดีพระแม่ไทย
– มอบรางวัลแม่ดีเด่น
– มอบรางวัลการประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรัก
– รับชมวีดีทัศน์แม่ลูกผูกพัน
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี