ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการและคนครัว ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีลำดับที่ 1 รายงานตัว ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ 2565 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<