ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คุณประดิษฐ์ วิโรจน์สกุล ที่่นำตุ๊กตามามอบให้แก่นักเรียน รับมอบโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ขอขอบคุณ คุณประดิษฐ์ วิโรจน์สกุล ที่่นำตุ๊กตามามอบให้แก่นักเรียน รับมอบโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี