ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คุณปรัชญา ทรัพย์สิน ผู้ปกครองของเด็กหญิงพัชรินทร์ ทรัพย์สิน( น้องตันหยง )ที่่นำโทรโข่ง มามอบให้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ขอขอบคุณ คุณปรัชญา ทรัพย์สิน ผู้ปกครองของเด็กหญิงพัชรินทร์ ทรัพย์สิน( น้องตันหยง )ที่่นำโทรโข่ง มามอบให้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป