ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ คุณไพบูลย์ ฐิติประวัติ คุณหทัยวรรณ ม่วงครามและร้านหนึ่งบ้านหม้อ ที่มอบชุดไมโครโฟนไร้สาย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ขอขอบพระคุณ คุณไพบูลย์ ฐิติประวัติ คุณหทัยวรรณ ม่วงครามและร้านหนึ่งบ้านหม้อ ที่มอบชุดไมโครโฟนไร้สาย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ