ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) ที่มอบเก้าอี้ล้อเข็น จำนวน 5 ตัว ตามโครงการบริการจัดหาเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ ประจำปี 2563 เพื่อนำมาให้บริการแก่นักเรียน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) ที่มอบเก้าอี้ล้อเข็น จำนวน 5 ตัว ตามโครงการบริการจัดหาเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ ประจำปี 2563 เพื่อนำมาให้บริการแก่นักเรียน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ