ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ที่มอบรองเท้าและข้าวสาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับนักเรียน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ขอขอบพระคุณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ที่มอบรองเท้าและข้าวสาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับนักเรียน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ