ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ