ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ คุณนิรันดร์ ทองรัตนชาติ ที่มอบข้าวหอมมะลิ จำนวน 15 กิโลกรัม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับนักเรียน รับมอบโดย นางสาวปวีณา ใจขันทะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ขอขอบพระคุณ คุณนิรันดร์ ทองรัตนชาติ ที่มอบข้าวหอมมะลิ จำนวน 15 กิโลกรัม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับนักเรียน รับมอบโดย นางสาวปวีณา ใจขันทะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ