ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล พร้อมด้วยนางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรทัศน์ รุ่งเรือง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล พร้อมด้วยนางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรทัศน์ รุ่งเรือง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท