ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล และสิบเอกเอกชัย ทรงศิริ ร่วมพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล และสิบเอกเอกชัย ทรงศิริ ร่วมพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน