ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัทโตโยต้า เอกนิมิตไทย จำกัด ที่มอบของขวัญและตุ๊กตา สนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัทโตโยต้า เอกนิมิตไทย จำกัด ที่มอบของขวัญและตุ๊กตา สนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566